KUD "Kamesnica" Podhum - Livno

GANGA

GANAGA je najpopularniji vid narodnog glazbenog izražavanja, te ujedno najreprezentativniji glazbeni oblik autohtone folklorne glazbe većeg dijela područja središnje dinarske zone. Rado je "pivaju" stanovnici s područja dalmatinske zagore, Hercegovine te područja Livna ,Duvna i Kupresa. Sa sigurnošću se može reći da je u našim krajevima Livna i Duvna najreprezentativniji i najautohtoniji oblik "pivanja"  jest ganga. Ne zna se točno, po čemu je ganga dobila ime. Ime je vezala uz albansku riječ KANG, što znači pjesma, veselje, zabava. Narod smatra, da naziv dolazi od toga, što oni, koji prate glavnog pjevača, često i ne znajući stihove, pjevaju gan, gen, gan, Neki smatraju, da je ime dobila prema zvuku gusala - gun, gun, gan, gan.  Ima različitih načina "pivanja" gange u našim  krajevima. Tako se još uz gangu na livanjskom polju  "piva"  rera , ojkavica ili ustresavica, a u duvanjskom kraju uz gangu nalazimo i "kiridžijsko pivanje" ili kako još zovu i "staro pivanje" i ima sličnosti s ojkavicom dalmatinske zagore. Ovdje na nasoj stranici moći ćete poslusati gangu, reru, ustresavicu iz naše hercegbosanske županije točnije iz župe Podhum na Buškom Blatu, iz župe Ljubunčić Livno, župa Lištani Podinarje, župa Šuica, župa Bukovica Tomislavgrad.

G A N G A mp3

<> Kad zagangam kroz Livanjsku stranu
<>
Ja draganu prija i rodica
<>
Ode dragi u daleke kraje
<>
Ja od srca izgubila ključe
<>
Na mom srcu jedan verem leži
<> Gango moja gangala te nebi
<>
Ja sam dragom tvrdu viru dala
<>
Moj dragane u daleku svitu
<>
U Podumu na sv. Ivana
<>
Šta ću majko došla mi dvojica
<>
Pjevaj pajdo pa neka se ori
<>
Od kad nismo za miloga Boga
<>
Kukavica goru razgovara
<> Oj suknjice eto ti te vraže
<> U javora duge grane
<> Gange moja gangala te ne bi
<>
Nisam dragi ruža na srid polja
<>
Kad nestane mene
<>
Zapjevajte ispod sela momci  
<> Gango moja gango
<>
Ode dragi u daleke kraje
<>
U Podumu kod sv. Ive
<>
U dragana livada na glasu
<>
Ženite se i udajite se
<>
Drina voda